GSK:n verkkosivuston käyttöehdot

Päivitetty: 10. tammikuuta 2018

Tämä verkkosivusto ja tällä verkkosivustolla isännöidyt verkkoseminaarit (yhdessä "Sivusto") ovat GlaxoSmithKlinen (”GSK”) omaisuutta. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy ehtoja, älä käytä tätä Sivustoa.

GSK pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa näiden käyttöehtojen osia milloin tahansa. On Sinun vastuullasi tarkistaa käyttöehdot määräajoin päivitysten varalta. Löydät käyttöehdot sivun alalaidassa sijaitsevan linkin takaa. Se, että jatkat Sivuston käyttöä käyttöehtojen päivityksen jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt tällaisten muutosten sitovuuden.

Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisluontoisiksi tiedoiksi ja käytettäväksi opetustarkoituksessa. Verkkosivusto saattaa sisältää tietoja sairauksista ja niiden hoitomenetelmistä. Mitään tällä verkkosivustolla esitetyistä tiedoista ei tule tulkita lääketieteelliseksi neuvonnaksi tai suositukseksi, eikä niitä tule käyttää päätöksen tai toimen perustana. Lääketieteellisissä kysymyksissä tulee aina kääntyä lääkärin puoleen.

Käyttöön oikeutetut tahot

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Käyttämällä tätä alustaa vahvistat, että Sinulla on terveydenhuollon ammattilaisena toimimiseen edellytettävä lupa siinä maassa, jossa tämä Sivusto on tarkoitettu käytettäväksi.

Verkkosivustolta löytyy erilliset osiot yleisölle sekä terveydenhuollon ammattilaisille. Terveydenhuollon ammattilaisella viitataan henkilöön, joka ammatissaan toimiessaan voi määrätä, toimittaa tai antaa lääkitystä taikka lääkinnällisiä laitteita.

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE: Huomatkaa, että hyväksyttyjen lääkemääräystietojen tulee ohjata kaikkien lääkkeiden asianmukaista käyttöä. Ennen lääkkeen määräämistä terveydenhuollon ammattilaisten tulisi tutustua kotimaansa kyseistä lääkettä koskeviin hyväksyttyihin lääkemääräystietoihin.

Käyttäjätilit, salasanat, tietoturva

Luotuasi käyttäjätilin (mukaan lukien käyttäjätunnuksen ja salasanan luominen) olet yksin vastuussa käyttäjätililläsi pitämiesi tietojen salassapidosta ja kaikesta käyttäjätililläsi tapahtuvasta toiminnasta.

Verkkoseminaarien käyttöehdot

Osallistuessasi tällä verkkosivustolla isännöityyn verkkoseminaariin, muut osallistujat saattavat nähdä henkilöllisyytesi sekä muita henkilötietoja, jotka olet rekisteröityessäsi ilmoittanut. Osallistumalla verkkoseminaariin hyväksyt näiden tietojen luovuttamisen. Liittyessäsi verkkoseminaarin osallistujaksi kirjoita käyttäjänimi, jonka haluat näkyvän muille osallistujille.

Verkkoseminaarialustan käyttäminen on omalla vastuullasi. GSK ei esitä väitteitä tai anna takuita verkkoseminaarissa jaettujen tietojen paikkansapitävyydestä, soveltuvuudesta tai täydellisyydestä. GSK ei ole missään vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat verkkoseminaarialustan käyttämisestä. Mikään tässä vastuuvapautuslausekkeessa, tai muutoinkaan, ei rajoita GSK:n vastuuta sen huolimattomuudesta johtuvista henkilövahingoista.

Tallentaminen

GSK:n verkkoseminaari saatetaan tallentaa. GSK saattaa harkintansa mukaan tulevaisuudessa käyttää tallennetta kokonaisuudessaan tai osittain. GSK saattaa asettaa tallennetun verkkoseminaarin verkkosivustolleen siten, että se on katsottavissa maailmalaajuisesti. Mikäli kuvasi, äänesi ja/tai muu vastaava tieto sinusta tallennetaan verkkoseminaariin osallistumisesi seurauksena, GSK pyytää suostumuksesi tallentamiseen liittyessäsi verkkoseminaariin. Mikäli et halua, että ääntäsi taltioidaan tai kuvasi esiintyy tallenteessa, vaimenna mikrofonisi, äläkä jaa kuvaasi tai näyttöäsi. Voit myös poistua verkkoseminaarista.

Maailmanlaajuiset tuotteet

GSK:n kansainväliset sivut sisältävät tietoa sen maailmanlaajuisista tuotteista ja palveluista, joista kaikki eivät ole kaikkialla saatavilla. Viittaus GSK:n tuotteeseen tai palveluun sen verkkosivustolla ei tarkoita, että tietty tuote tai palvelu on tai tulee olemaan saatavilla sinun kotivaltiossasi.

Tietojen ajantasaisuus

GSK pyrkii parhaansa mukaan pitämään tämän verkkosivuston ajan tasalla, mutta jotkin tiedot saattavat ajoittain vanhentua tai olla vanhentuneita. GSK ei voi antaa eikä se anna takuita verkkosivulla esitettyjen tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä, soveltuvuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta, myöskään niiden tietojen osalta, jotka esitetään verkkoseminaareissa. Verkkosivustolla esitetyt tiedot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat.

Käyttö ja pääsy verkkosivustolle

Voit selata tätä verkkosivustoa vapaasti, mutta verkkosivuston tietojen ja materiaalin käyttäminen tai lataaminen on sallittua vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tietojen ja materiaalin käyttö tai lataaminen kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Kaikki ladattujen materiaalien sisältämät tekijänoikeus- ja muut käyttöoikeusilmoitukset on säilytettävä. Verkkosivuston materiaalien käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty ilman GSK:n kirjallista suostumusta.

Verkkosivustolle pääsy on sallittu toistaiseksi, ja GSK pidättää oikeudet peruuttaa tai muuttaa tällä verkkosivustolla tarjottuja palveluja ilman ennakkoilmoitusta. GSK ei ole vastuussa siitä, että verkkosivusto on poissa käytöstä tiettynä aikana tai tiettynä ajanjaksona.

Tavaramerkit/omistusoikeudet

Kaikki verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit, riippumatta niiden esitystavasta tai tavaramerkkisymbolin käytöstä, ovat oletusarvoisesti GSK:n, sen tytäryhtiöiden, etuyhteysyhtiöiden tai sen lisenssinantajien taikka yhteisyrityskumppanien omaisuutta, ellei toisin nimenomaisesti ilmoiteta. Kaikki verkkosivustolta lukemasi tai siellä näkemäsi materiaali on oletusarvoisesti suojattu GSK:n tekijänoikeuksilla tai GSK:lla on lupa käyttää tällaista materiaalia, ellei toisin nimenomaisesti ilmoiteta. Tällaista materiaalia ei saa käyttää ilman GSK:n kirjallista suostumusta tai ellei Käyttöehdoissa tai verkkosivuston sisältämissä teksteissä ole toisin ilmoitettu. Mitään lisenssejä tai oikeuksia GSK-konsernin tai kolmannen tahon omistusoikeuksiin (mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet) ei myönnetä tai anneta verkkosivuston käyttäjälle sillä perusteella, että hän käyttää verkkosivustoa. Patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien tai muiden materiaalien käyttö tai väärinkäyttö on nimenomaisesti kielletty, ellei toisin ole täällä ilmoitettu. Tällainen käyttö tai väärinkäyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuslakeja, tavaramerkkilakeja tai muita lakeja, säädöksiä tai määräyksiä.

GSK ei väitä kolmansien osapuolien tällä sivustolla esiintyviä tavaramerkkejä omikseen taikka vaadi niitä yhdistettäväksi omiin omistusoikeuksiinsa. Tällaiset kolmansien osapuolien tavaramerkit esitetään ainoastaan tavaroiden ja palveluiden omistusoikeuden haltijan tunnistamistarkoituksessa, eikä niiden esittäminen tarkoita minkäänlaista GSK:lta tulevaa tukea tai hyväksyntää kyseisille tuotteille tai palveluille.

Vastuunrajoitus

Sivustolla saatetaan tarjota sen käyttäjiä kiinnostavia tai heitä helpottavia linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille. GSK ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien verkkosivujen sisällöstä tai mistään sellaisesta tiedosta tai mielipiteestä, joka esitetään kolmansien osapuolien verkkosivuilla. GSK ei myöskään ole vastuussa kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöissä olevista rikkomuksista tai laiminlyönneistä.

Meille antamasi tiedot

Kaikkea viestintää ja materiaalia, pois lukien tietosuojalausuntomme kattamat tiedot, jota käyttäjä lähettää tai välittää verkkosivullemme tai sen kautta, sisältäen tiedot, kysymykset, kommentit, ideat, tietotaidon ja vastaavat tiedot ja materiaalin sekä verkkoseminaarien aikana annetun tiedon ja materiaalin, pidetään ei-luottamuksellisena ja omistusoikeuksista vapaana. GSK:lla ei ole minkäänlaisia velvoitteita tällaisen tiedon tai materiaalin osalta ja se voi käyttää, paljastaa, jäljentää tai julkaista näitä, myös kaupallisissa tarkoituksissa, ilman minkäänlaisia rajoituksia taikka velvollisuutta maksaa käyttäjille näiden käytöstä. Muut osallistujat saattavat päästä käsiksi verkkoseminaarien aikana jakamiisi tietoihin.

Vastuu

Mikäli asiaa ei ole laissa kielletty tai näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti anneta takuita, kaikki ehdot, vakuutukset, takuut ja muut vastaavat, oikeudet tai vastuut, jotka muutoin ilmaistaisiin näissä käyttöehdoissa tai johtuisivat lain tahdonvaltaisista säännöksistä, on suljettu pois.

Käytät tätä sivustoa omalla vastuullasi, eikä GSK ole missään tilanteessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välittömät, ennakoimattomat, välilliset, epäsuorat ja rangaistusluonteiset tappiot ja vahingot, sekä vahingot, jotka aiheutuvat menetetystä voitosta, menetetystä tiedosta tai liiketoimintojen keskeytymisestä), jotka aiheutuvat verkkosivustolle pääsemisestä tai sen käytöstä taikka sille pääsemisen tai sen käyttämisen estymisestä taikka mistä tahansa virheestä tai laiminlyönnistä sen sisällössä. Tämä sisältää verkkosivustoa käyttäessäsi ja/tai siltä tiedostoja tai muuta sisältöä ladatessasi tietokoneellesi tai muulle omaisuudellesi aiheutuvat vahingot, mukaan lukien sellaiset vahingot, jotka aiheutuvat tietokoneviruksista tai muista teknologisesti haitallisista materiaaleista, jotka saattavat saastuttaa tietokoneesi tai muun omaisuutesi tämän verkkosivuston käyttämisen vuoksi, mukaan lukien tiedostoja tai muun sisältöä verkkosivustolta ladatessa.

GSK pidättää oikeuden estää Sinua väliaikaisesti käyttämästä verkkosivustolle luomaasi käyttäjätiliä tai poistaa tilin kokonaan, mikäli rikot näitä Käyttöehtoja.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ottamatta huomioon sen lainvalintasäännöksiä. Kaikki verkkosivua koskevat oikeudenkäynnit ja oikeudelliset menettelyt on tuotava Espoon kunnan alueella toimivaltaisen Suomen valtiollisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Käyttöehdoissa käytetyt otsikot on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan lukijaa, eikä niitä käytetä näiden Käyttöehtojen merkityksen tai tulkinnan määrittämisessä.