Όροι Χρήσης Ιστοτόπου της GSK

Ενημέρωση: [21.02.2018]

Ο παρών ιστότοπος και τα webinars που φιλοξενούνται ή προωθούνται σε αυτόν τον ιστότοπο (συλλογικά ο «Ιστότοπος») αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της [νομικό πρόσωπο της GSK] (εφεξής η “GSK”). Χρησιμοποιώντας αυτό τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε, μην χρησιμοποιήσετε αυτό τον Ιστότοπο.

Η GSK διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέρος αυτών των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Αποτελεί ευθύνη σας να ελέγχετε αυτούς τους Όρους Χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους Χρήσης μέσω του υπερσυνδέσμου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ιστοτόπου. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστοτόπου μετά την επικαιροποίηση των Όρων Χρήσης υποδηλώνει ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από οποιαδήποτε τέτοια επικαιροποίηση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους. Εάν είστε Επαγγελματίας Υγείας οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο της ιατρικής σας κρίσης . Εάν έχετε κάποια ασθένεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε για ιατρική συμβουλή σε εξειδικευμένο Επαγγελματία Υγείας. Η πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης .

Επιτρεπόμενοι Χρήστες

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη πλατφόρμα, επιβεβαιώνετε ότι έχετε άδεια να δραστηριοποιείστε ως επαγγελματίας υγείας στη χώρα για την οποία προορίζεται ο συγκεκριμένος Ιστότοπος.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Επισημαίνεται ότι η σωστή χρήση όλων των φαρμάκων θα πρέπει να καθοδηγείται από τις εγκεκριμένες πληροφορίες συνταγογράφησης. Πριν συνταγογραφήσουν ένα φάρμακο, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ανατρέχουν στις εγκεκριμένες πληροφορίες συνταγογράφησης για το συγκεκριμένο φάρμακο στην χώρα τους.

Λογαριασμοί, Κωδικοί Πρόσβασης, Ασφάλεια

Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης) θα ευθύνεστε αποκλειστικά για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που τηρείτε για το λογαριασμό σας και για κάθε δραστηριότητα που συμβαίνει από το λογαριασμό σας.

Όροι Χρήσης των Webinars

Όταν συμμετέχετε σε κάποιο webinar που φιλοξενείται ή προωθείται σε αυτό τον ιστότοπο, η ταυτότητά σας και άλλα προσωπικά σας στοιχεία που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας ενδεχομένως να είναι ορατά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Συμμετέχοντας στο webinar, συναινείτε σε αυτή την αποκάλυψη. Όταν συνδέεστε σε ένα webinar, πληκτρολογήστε ένα όνομα που θα θέλετε να εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Η χρήση της πλατφόρμας των webinars πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Η GSK δεν πραγματοποιεί ουδεμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που αναφέρονται κατά τη διάρκεια του webinar και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση της πλατφόρμας του webinar. Με κανένα σημείο αυτής της αποποίησης, ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν περιορίζεται η ευθύνη της GSK για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά της.

Καταγραφή

Επιτρέπεται η καταγραφή των webinars της GSK. Η καταγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη GSK (εν μέρει ή εν όλω) για μελλοντικό κοινό, κατά την κρίση της GSK. Για παράδειγμα, η GSK μπορεί να αναρτήσει ένα καταγεγραμμένο webinar στους ιστοτόπους της, που απευθύνονται σε κοινό από όλο τον κόσμο. Αν η εικόνα σας, η φωνή σας και/ή η εμφάνισή σας καταγραφεί από τη GSK ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε ένα webinar, η GSK θα εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας τη στιγμή που εισέρχεστε στο webinar. Αν δεν επιθυμείτε να καταγραφείτε, κλείστε τον ήχο σας και μην μοιραστείτε την εικόνα ή την οθόνη σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην συμμετέχετε σε κάποιο webinar.

Παγκόσμια Προϊόντα

Οι εταιρικοί ιστότοποι της GSK περιέχουν πληροφορίες για τα παγκόσμια προϊόντα και τις υπηρεσίες της, τα οποία δεν είναι στο σύνολό τους διαθέσιμα σε κάθε τοποθεσία. Η αναφορά σε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία της GSK σε έναν ιστότοπο της GSK δεν υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ή πρόκειται να καταστεί διαθέσιμο στην τοποθεσία σας.

Επικαιροποίηση των πληροφοριών

Η GSK καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την επικαιροποίηση του ιστοτόπου, αλλά κάποιες πληροφορίες μπορεί να καταστούν παρωχημένες με την πάροδο του χρόνου. Η GSK δεν μπορεί και δεν παρέχει ή πραγματοποιεί ουδεμία εγγύηση ή δήλωση αναφορικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την καταλληλότητα, την πληρότητα ή τον επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όσων κοινοποιούνται στη διάρκεια ενός webinar. Οι πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται ως έχουν.

Χρήση και Πρόσβαση

Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα σε αυτό τον ιστότοπο, αλλά μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να κατεβάσετε υλικό από αυτόν μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Θα πρέπει να διατηρούνται όλες οι ειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων που περιέχονται στα υλικά που κατεβάζετε. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού του παρόντος ιστοτόπου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της GSK.

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και η GSK διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει την υπηρεσία που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η GSK δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, καταστεί αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η GSK διατηρεί το δικαίωμα, εάν παραβιάσετε τους Όρους Χρήσης, να αναστείλει ή να τερματίσει οποιονδήποτε λογαριασμό έχετε δημιουργήσει στον παρόντα ιστότοπο.

Εμπορικά σήματα / Πνευματικά δικαιώματα

Θα πρέπει να θεωρείτε ότι όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο, είτε εμφανίζονται με μεγάλα γράμματα είτε με το σύμβολο του εμπορικού σήματος, αποτελούν εμπορικά σήματα της GSK, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιριών της, ή των δικαιοπάροχων ή των συνεταίρων κοινοπραξίας της, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Θα πρέπει να θεωρείτε ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στον παρόντα ιστότοπο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή ότι η GSK έχει λάβει άδεια για τη χρήση του, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται η χρήση του παρά μόνο με τους τρόπους που προβλέπονται από τους Όρους Χρήσης ή το κείμενο του ιστοτόπου, χωρίς τη γραπτή άδεια της GSK. Δεν παρέχεται και δεν μεταβιβάζεται σε εσάς καμία άδεια ή δικαίωμα επί πνευματικού δικαιώματος του ομίλου εταιριών της GSK (συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων) ή τρίτων μέσω της χρήσης αυτού του ιστοτόπου. Η χρήση ή κατάχρηση αυτών των εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων υλικών, με τρόπο πέραν αυτού που επιτρέπεται στο παρόν απαγορεύεται ρητώς και μπορεί να συνιστά παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή άλλων νόμων, καταστατικών ή κανονισμών.

Η GSK δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε συνδέεται με τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Τα εμπορικά αυτά σήματα των τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών και η χρήση τους δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή χορηγίας ή υποστήριξης εκ μέρους της GSK.

Καμία υποστήριξη

Ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι προς ιστοτόπους τρίτων για τη διευκόλυνση των χρηστών του παρόντος Ιστοτόπου. Η GSK δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην GSK προς τους οποίους ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή άποψη που περιέχεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτων ή για οποιαδήποτε παραβίαση ή παράλειψη στις πολιτικές ιδιωτικότητας των τρίτων.

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε

Πέραν των πληροφοριών που καλύπτονται από τη Δήλωση Απορρήτου μας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε προς ή μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των ερωτήσεων, των παρατηρήσεων, των ιδεών, της τεχνογνωσίας, κ.ο.κ., και των πληροφοριών που μοιράζεστε κατά τη διάρκεια ενός webinar είναι και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη ιδιοκτησιακή. Η GSK δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους αναφορικά με αυτές τις πληροφορίες και θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, να αποκαλύψει, να αναπαράξει ή να δημοσιεύει αυτές τις πληροφορίες χωρίς κανέναν περιορισμό, ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει τους χρήστες για να αποκτήσει αυτό το δικαίωμα. Οι πληροφορίες που κοινοποιείτε κατά τη διάρκεια ενός webinar ενδέχεται να είναι προσβάσιμες και από άλλους συμμετέχοντες.

Ευθύνη

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαγορεύεται από το νόμο και με την επιφύλαξη τυχών εγγυήσεων που προβλέπονται ρητώς στους παρόντες Όρους Χρήσης, αποκλείεται οποιαδήποτε προϋπόθεση, εγγύηση, δικαίωμα ή ευθύνη που θα υπονοείτο από τους παρόντος Όρους Χρήσης ή θα επιβαλλόταν από οποιονδήποτε νόμο.

Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η GSK για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της άμεσης, θετικής, αποθετικής, έμμεσης ή ποινικής απώλειας ή ζημίας, ή ζημιών που οφείλονται σε απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή διαταραχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας) που απορρέει από την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του ιστοτόπου ή οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στα περιεχόμενά του. Αυτό περιλαμβάνει φθορά στον υπολογιστή σας ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένης φθοράς που προκλήθηκε από ιούς υπολογιστή ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας ή άλλα περιουσιακά στοιχεία μέσω της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της λήψης οποιουδήποτε αρχείου ή άλλου υλικού από τον ιστότοπο.

Η GSK διατηρεί το δικαίωμα, αν παραβιάσετε τους Όρους Χρήσης, να αναστείλει ή να καταργήσει οριστικά οποιονδήποτε λογαριασμό που διατηρείτε στον παρόντα ιστότοπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση του ιστοτόπου υπάγονται στην Ελληνική νομοθεσία,. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, το αντικείμενό τους και η μορφή τους (και οποιεσδήποτε μη συμβατικές διαφωνίες ή αξιώσεις) υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία.

Οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια ή διαδικασία που σχετίζεται με τον παρόντα ιστότοπο θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Οι επικεφαλίδες στους παρόντες Όρους Χρήσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους ευχρηστίας και όχι για τον καθορισμό της σημασίας ή την ερμηνεία αυτών των Όρων Χρήσης.