Brugerbetingelser

Denne hjemmeside ejes og drives af GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, DK-2605 Brøndby, Tel. +45 44 86 86 86, Fax +45 44 86 86 87, CVR nr. 55 54 18 17

INGEN GARANTI

Dette website kan give oplysninger om sygdomstilstande and behandlingen af disse. GSK kan ikke garantere, at materialet på dette website er passende eller tilgængeligt til brug uden for det påtænkte publikums område. Personer som tilgår dette website fra andre lande end Danmark er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning hvis og i det omfang, lokal lovgivning gør sig gældende. Indholdet på dette website skal ikke betragtes som nogen form for rådgivning eller anbefaling og bør ikke være grundlag for nogen beslutning eller handling. Specifik rådgivning bør altid søges hos praktiserende læge. Lovpligtig information om GSKs medicin finder du i indlægssedler og produktresuméer.

GSK tilstræber, at indholdet på hjemmesiden er ajour, men kan ikke garantere at indholdet er komplet, korrekt og opdateret. Intet på hjemmesiden bør fortolkes som rådgivning eller anbefalinger og bør ikke danne grundlag for beslutninger eller handlinger. Det er vigtigt, at du rådfører dig med din læge vedrørende din egen særlige situation.

GSK påtager sig intet ansvar for vira, der måtte ramme brugeren som følge af brug af audio, video, data eller tekst fra hjemmesiden.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

GSK har ophavsretten til alt materiale på denne hjemmeside. Du har tilladelse til at kopiere materiale til ikke-kommercielt brug under forudsætning af, at hver kopi, der måtte tages, indeholder henvisninger til GlaxoSmithKlines ophavsret og ansvarsfraskrivelser, og at det i øvrigt fremgår af materialet, at det stammer fra GSK.

Denne tekst skal ikke på nogen måde give udtryk for en overdragelse af ejendomsret eller licens – hverken underforstået, gennem passivitet eller på anden vis – til patent eller varemærke tilhørende GSK eller tredjeparter. Med undtagelse af det, der udtrykkeligt angives i ovenstående, skal tilsvarende gælde for ophavsret tilhørende GSK.

Varemærker som GSK ejer eller har licens til skiller sig ud fra den øvrige tekst ved at være skrevet i kursiv, fed eller udelukkende med versaler.
GSK har intet ejerskab af eller tilknytning til tredjeparters varemærker, der måtte findes på hjemmesiden. Sådanne varemærker anvendes kun til at identificere indehaverens produkter og services, og GlaxoSmithKlines anvendelse af disse varemærker skal ikke opfattes, som værende en sponsorering eller rekommandation af disse varemærker fra GSKs side.

LINKS

Hjemmesiden kan via links føre dig videre til andre hjemmesider på internettet, herunder til hjemmesider, som drives af GSKs selskaber i andre lande. GSK kan ikke drages til ansvar for oplysninger fundet på andre hjemmesider, som GSK ikke har kontrol over. GSK tilstræber at angive links til andre hjemmesider, der overholder gældende lovgivning og GSK standarder, men bemærk at indholdet på tredjeparters hjemmesider kan ændres uden at GSK underrettes. Vi kan derfor ikke drages til ansvar for og hæfter ikke for oplysninger eller vurderinger, der findes på tredjeparters hjemmesider.

Vi anbefaler, at du læser om ansvars- og personforhold på andre hjemmesider du besøger.

ÆNDRINGER

Disse brugerbetingelser kan til en hver tid ændres. Det tilrådes derfor brugeren jævnligt at kontrollere dem.

Sidst opdateret 1. november 2017_DK/GSKI/0020/12(2)